Polityka prywatności Styline Club

Styline Club to Program Lojalnościowy dla klientów Styline oferowany przez BOLIX S.A. z siedzibą pod adresem ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec, która to firma jako administrator danych osobowych przetwarza dane na potrzeby serwisu www.stylineclub.pl.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez administratora na Państwa temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Jak pozyskujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe pozyskujemy, gdy rejestrują się Państwo na stronie www.stylineclub.pl Programu Partnerskiego Styline Club i zadają pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny w tym serwisie, a także gdy korzystają Państwo z Katalogu Nagród.

2. Jaka jest podstawa, cel i zakres pozyskanych Państwa danych?

a) Uczestniczenie w programie Styline Club.
Cel przetwarzania: Państwa dane są niezbędne w celu uczestniczenia w programie Styline Club.
Kategorie danych: Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane dotyczące Państwa firmy.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy.
Podanie Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby uczestniczyć w Programie Partnerskim BolixClub. Jeżeli Państwo nie podadzą danych osobowych oznaczonych w aplikacji jako obowiązkowe, nie będą mogli Państwo uczestniczyć w Programie Partnerskim.
Podanie danych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z naszych usług.
b) Świadczenie usługi dostępu do serwisu www.stylineclub.pl.
Cel przetwarzania: Możliwość korzystania serwisu internetowego Styline Club.
Kategorie danych: Dane związane z korzystaniem serwisu internetowego www.stylineclub.pl (dane dotyczące aktywności użytkownika w aplikacji i na stronie, historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora: wykrywanie nadużyć i zapobiegania im oraz ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z aplikacji serwisu www.stylineclub.pl.
c) Komunikacja (składanie reklamacji, skarg).
Cel przetwarzania: Możliwość składania reklamacji i skarg zgodnie z regulaminem Programu Partnerskiego Styline Club. W związku z tym za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie www.stylineclub.pl macie Państwo prawo do złożenia reklamacji lub skargi w zakresie funkcjonowania Programu Partnerskiego.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora: utrzymywanie kontaktu z uczestnikami Programu Partnerskiego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby złożyć reklamację lub skargę.
d) Informacje handlowe:
Cel przetwarzania: Bolix chce przesyłać Państwu informacje o produktach, ofercie i usługach Bolix, poprzez wysyłkę newslettera na Państwa adres e-mail.
Kategorie danych: Państwa adres e-mail.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora: marketing bezpośredni.
Podanie adresu e-mail dla otrzymywania newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Zgoda na otrzymywanie newslettera w żaden sposób nie wpływa na uczestnictwo w programie Styline Club.

3. Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych?

Dołożyliśmy i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, zarówno na obszarze technicznym (m.in. rejestracja użytkownika na stronie www.stylineclub.pl) jak i organizacyjnym. Powołaliśmy również Inspektora Danych Osobowych z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Organizatora.
Istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych jest regularna aktualizacja strony www.stylineclub.pl.

4. Jak długo przechowywane są dane osobowe w związku z realizacją Programu Partnerskiego Styline Club?

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas uczestniczenia w programie partnerskim, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające ze współpracy oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, a w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, w tym do prowadzenia serwisu www.stylineclub.pl;
podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
organom państwowym w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

6. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

W przypadku dokonania zakupu nagród w Programie Partnerskim, dane osobowe zawarte na fakturze mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia, którymi są standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

7. Państwa uprawnienia jako Podmiot Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa.

8. Czy mogą nastąpić zmiany w Polityce Prywatności?

Styline zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Bolix poinformuje Państwa mailowo, a aktualną wersję opublikuje na stronie www.stylineclub.pl.

9. Czy istnieją inne odniesienia prawne i wdrożone przez Bolix regulacje?

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie Programu Partnerskiego Styline Club dostępnego w Katalogu Nagród oraz w serwisie www.stylineclub.pl

10. Pliki Cookies

Podczas przeglądania serwisu www.stylineclub.pl używane są pliki cookies, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Ich stosowanie ma na celu poprawne funkcjonowania strony na Państwa urządzeniu.

W ramach serwisu www.stylineclub.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki klient korzysta z serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Ustawienia te możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.